Cultura

Horarios


Taller:
CORO
Coral Voces Pro Tempore

Docente:
Juan Manuel Mena

Local:
Sala 1

Horario
Lunes: 9:00 a.m. – 12:00 m.
3:00 p.m. – 5:00 p.m.
Martes: 3:00 p.m. – 5:00 p.m.
Miércoles: 9:00 a.m. – 12:00 m.
3:00 p.m. – 5:00 p.m.
Jueves: 9:00 a.m. – 12:00 m.
Viernes: 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Taller:
CANTO
Grupo de Canto Lírico UCALí

Docente:
Mario Rocha

Local:
Sala 2

Horario
Lunes: 3:00 p.m. – 5:00 p.m.
Martes: 9:00 a.m. – 12:00 m.
5:30 p.m. – 7:30 p.m.
Miércoles: 5:30 p.m. – 7:30 p.m.
Viernes: 9:00 a.m. – 12:00 m.
1:00 p.m. – 5:00 p.m.

Taller:
DANZA
Compañía de Danza Artística DAUCA

Docente:
Lucia Jarquín

Local:
Sala de Cultura LiChA

Horario
Lunes: 9:00 a.m. – 12:00 m.
1:00 p.m. – 3:00 p.m.
Martes: 1:00 p.m. – 3:00 p.m.
Miércoles: 9:00 a.m. – 12:00 m.
1:00 p.m. – 3:00 p.m.
Viernes:1:00 p.m. – 3:00 p.m.

Taller:
TEATRO
Teatro Experimental
TEUCA

Docente:
Alicia Pilarte

Local:
Sala de Cultura LiChA

Horario
Martes: 9:00 a.m. – 12:00 m.
1:00 p.m. – 3:00 p.m.
Jueves: 9:00 a.m. – 12:00 m.
1:00 p.m. – 5:00 p.m.
Sábado: 10:00 a.m. – 1:00 p.m.

Taller:
MÚSICA

Horario

Local:
Sala de Cultura LiChA

Lunes: 3:00 pm – 5:00 p.m.
Viernes: 9:00 a.m. – 12:00 m.

Local:
Sala 1
Martes: 9:00 a.m. – 12:00 m.
Jueves: 1:00 p.m. – 3:00 p.m.

Local:
Sala 2
Miércoles:9:00 a.m. – 12:00 m.
1:00 p.m. – 3:00 p.m.

Taller:
LITERATURA
Espacio de Creación Literaria

Docente:
Lula Mayorga

Local:
Sala 2

Horario
Lunes: 9:00 am – 12:00 md
1 pm – 3 pm
Martes: 1:00 p.m. – 5:00 p.m.
Jueves: 9:00 a.m. – 12:00 m.

Contacto:

  • Lic. Rodrigo González
  • Coordinador de Cultura
  • Teléfono: +505 2278-3923, ext. 1180
  • Email: cultura@uca.edu.ni